Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019         

          Sáng ngày 22/11/2019, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức thẩm tra việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh năm 2019. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng ban kinh tế - ngân sách chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi thẩm tra

 

          Qua thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách nhất trí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đồng ý bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là 32.600 triệu đồng, cụ thể: 02 dự án chuyển tiếp để thanh toán bổ sung kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB (gồm: Dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Nhà thể thao Xương Giang 3.000 triệu đồng, Dự án Xây dựng Nhà xạ trị thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3.600 triệu đồng); 03 dự án khởi công mời (gồm: Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường THPT Lý Thường Kiệt, THPT Hiệp Hòa số 3, THPT Hiệp Hòa số 4, phân bổ 10.000 triệu đồng;  Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường THPT Lạng Giang số 2, THPT Lạng Giang số 3, phân bổ 6.000 triệu đồng; Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường THPT Lục Ngạn số 2, THPT Lục Ngạn số 4 và Trung tâm GDNN-GDTX Lục Ngạn, phân bổ 10.000 triệu đồng). Các dự án khởi công mới đều được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án theo quy định; dự án cần thiết bố trí vốn để khởi công theo tiến độ đề ra./.

        

                                                                                    Vũ Tấn Cường

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang