Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Lạng Giang         

đăng: 16:47, 17/06/2019; truy cập 753 lượt;

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 17/6/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Lạng Giang.

 

Qua khảo sát cho thấy, UBND huyện Lạng Giang cơ bản thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi; UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; ngân sách cấp huyện đã bố trí 2,6 tỷ đồng, các xã, thị trấn bố trí 1,4 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến các xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện ký cam kết thực hiện 5 không với 7.428 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn; việc tiêu hủy, khử trùng cơ bản thực hiện theo đúng quy định; tính đến ngày 14/6/2019, trên địa bàn huyện có 51 trang trại, 35 gia trại và hơn 4000 hộ chăn nuôi không có lợn nhiễm bệnh (khoảng 80.000 con). Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có biện pháp hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn nhiễm bệnh chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm, thủy sản.   

 

Khảo sát thực tế điểm tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại thôn Dễu, xã Đại Lâm

 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống Dịch giai đoạn đầu chưa được quan tâm đúng mức, chưa làm tốt công tác tuyên truyền dẫn đến nhận thức của người dân chưa đầy đủ, còn chủ quan với bệnh dịch. Tính đến ngày 14/6/2019, 22/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có lợn ốm, chết với số lượng 31.530 con; việc tiêu hủy lợn nhiễm bệnh chết có lúc chưa kịp thời, chưa kiểm soát chặt chẽ được số lợn nhiễm bệnh phát sinh cũng như việc tái đàn tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ;…  

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Lạng Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; thực hiện việc tiêu độc, khử trùng, vận chuyển tiêu hủy cũng như xác nhận, thống kê số lợn nhiễm bệnh trước khi tiến hành tiêu hủy đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; chỉ đạo các trang trại, gia trại có biện pháp bảo vệ đàn lợn hiện có nhất là lợn giống. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ đối với các hộ hành nghề giết mổ lợn tự do; quan tâm chuyển đổi cơ cấu trong chăn nuôi, phát triển đàn gia cầm, thủy sản tại các địa phương có điều kiện./.

 

Lương Văn Duẩn

 

                                                                                          

 

Tin khác


    Lên đầu trang