Giới thiệu Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021         

1

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Ông: Dương Văn Thái

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

 

2

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Bà: Lâm Thị Hương Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

 

Ông: Nghiêm Xuân Hưởng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Bà: Ngụy Kim Phương

Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Ông: Đặng Hồng Chiến

Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh

 

 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Ông: Hà Văn Bé

Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

 

 

Các tổ chức khác


    Lên đầu trang