Giới thiệu Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016         

 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Ông Bùi Văn Hải

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Ông Bùi Văn Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Ông Từ Minh Hải

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

 

    Lên đầu trang