Giới thiệu Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh

Chi bộ Tổng hợp         

 

1 Đồng chí Từ Minh Hải Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND
2 Đồng chí Ngụy Kim Phương Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
3 Đồng chí Vũ Mạnh Hùng Trưởng Ban Pháp chế
4 Đồng chí Hà Văn Bé Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
5 Đồng chí Vũ Tấn Cường Phó Ban Kinh tế - Ngân sách (Bí thư Chi bộ)
6 Đồng chí Đặng Hồng Chiến Phó Ban Pháp chế
7 Đồng chí Lê Thị Huyền Phó Ban Văn hóa - Xã hội
8 Đồng chí Hoàng Kim Kiên Phó Chánh Văn phòng
9 Đồng chí Hoàng Huy Việt Trưởng phòng Tổng hợp
10 Đồng chí Phạm Thùy Trang Phó Phòng Tổng hợp (Phó Bí thư Chi bộ)
11 Đồng chí Lương Văn Duẩn Phó Phòng Tổng hợp 
12 Đồng chí Nguyễn Văn Diễn Phó Phòng Tổng hợp
13 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chính Phó Phòng Tổng hợp
14 Đồng chí Nguyễn Vân Anh Phó Phòng Tổng hợp
15 Đồng chí Đỗ Thị Hằng Nga Chuyên viên
16 Đồng chí Bùi Văn Quyết Chuyên viên
17 Đồng chí Phạm Hải Yến Chuyên viên
18 Đồng chí Đặng Thị Yến Chuyên viên
19 Đồng chí Ngô Thị Thắng Chuyên viên

Các tổ chức khác


    Lên đầu trang