Giới thiệu Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh

Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị         

 

1 Đồng chí Bùi Văn Hạnh Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực HĐND 
2 Đồng chí Đỗ Mạnh Tiến Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
3 Đồng chí Nguyễn Thị Minh Loan Phó Văn phòng HĐND tỉnh
4 Đồng chí Nguyễn Phúc Kha Trưởng phòng HC-TC-QT (Bí thư Chi bộ)
5 Đồng chí Nguyễn Duy Dương Phó Phòng HC-TC-QT (Phó Bí thư Chi bộ)
6 Đồng chí Đào Văn Huấn Phó Phòng HC-TC-QT
7 Đồng chí Đặng Thị Mai Kê toán
8 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy Văn thư
9 Đồng chí Ngô Thị Việt Nhân viên
10 Đồng chí Đỗ Văn Hoè Nhân viên
11 Đồng chí Nguyễn Văn Bắc  Nhân viên
12 Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên Nhân viên
    Lên đầu trang