Giới thiệu Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh

BCH Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020         

 

Bí thư

Đồng chí

Đỗ Mạnh Tiến

 

Phó Bí thư

Đồng chí

Hoàng Kim Kiên

Đảng ủy viên

Đồng chí

Đặng Hồng Chiến

Đảng ủy viên

Đồng chí

Vũ Tấn Cường

 

Đảng ủy viên

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh Loan

 

Đảng ủy viên

Đồng chí

Nguyễn Phúc Kha

 

Đảng ủy viên

Đồng chí

Hoàng Huy Việt

 

 

 

 

Các tổ chức khác


    Lên đầu trang