Giới thiệu Công đoàn

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Giang khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022         

1. Đồng chí Nguyễn Duy Dương - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Bùi Văn Quyết - Ủy viên

3. Đông chí Phạm Hải Yến - Ủy viên

Các tổ chức khác


    Lên đầu trang