Giới thiệu Công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Giang khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022         

 

 

Chủ tịch

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh Loan

 
 

Phó Chủ tịch

Đồng chí

Lương Văn Duẩn

 

 

 

 

 

 

 

Ủy viên BCH

Đồng chí

Nguyễn Duy Dương

 

 

 

 

 

 

Ủy viên BCH

Đồng chí 

Đỗ Thị Hằng Nga

 

 

 

 

 

 

Ủy viên BCH

Đồng chí 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

    Lên đầu trang