Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021-Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực thành phố Bắc Giang: 07 đại biểu
Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực thành phố Bắc Giang: 07 đại biểu         

 

1

Ông MAI SƠN

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND tỉnh phố Bắc Giang - Tổ trưởng

 

2

Ông NGUYỄN LONG BIÊN

Uỷ viên Trung ương Phật giáo Việt Nam, Uỷ viên Tăng Sự Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang.

3

Ông ĐẶNG HỒNG CHIẾN

Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh

4

Ông BÙI VĂN HẢI

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

5

Bà VŨ THỊ THU HIỀN

Chủ tịch Hội LHPN phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.

6

Ông BÙI VĂN KHƯỚC

Thành ủy viên, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang

7

Ông VŨ THANH PHƯƠNG

Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Giang

 

 

 

    Lên đầu trang