Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021-Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Yên Thế: 05 đại biểu
Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Yên Thế: 05 đại biểu         

 

1

Ông LƯU XUÂN VƯỢNG

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ trưởng

2

Ông  NGUYỄN NGỌC CHUNG

Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Thế

3

Ông LÊ VĂN HOAN

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang

4

Bà LÊ THỊ THU HỒNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang

5

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế

 

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang