Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021-Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Việt Yên: 09 đại biểu
Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Việt Yên: 09 đại biểu         

 

1

Ông LÊ Ô PÍCH

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - Tổ trưởng

2

Ông TỐNG NGỌC BẮC

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang

3

Ông  NGUYỄN VĂN DŨNG (Đã chuyển công tác)

 

4

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG

Huyện ủy viên, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên

5

Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Viên chức Dân số KHHGĐ, Phó Bí thư Đoàn xã, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên

6

Ông  NGUYỄN VĂN LINH

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

7

Ông NGUYỄN VĂN QUYỀN

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh Bắc Giang

8

Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Việt Yên

9

Ông NGÔ ĐĂNG TUẤN

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Việt Yên

 

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang