Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021-Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Tân Yên: 09 đại biểu
Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Tân Yên: 09 đại biểu         

  

1

Bà  LÂM THỊ HƯƠNG THÀNH

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên - Tổ trưởng

2

Ông ĐINH ĐỨC CẢNH

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tân Yên

3

Ông NGUYỄN VĂN CHỨC

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

4

Ông ĐỖ ĐỨC HÀ

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

5

Ông GIÁP VĂN HÀNH

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Lập, huyện Tân Yên

6

Ông NGUYỄN VĂN NHÀN

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên

7

Ông NGÔ SÁCH THỰC (Đã chuyển công tác)

 

8

Ông  ĐỖ MẠNH TIẾN

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Giang

Ông DƯƠNG THANH TÙNG

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

 

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang