Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021-Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Sơn Động: 05 đại biểu
Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Sơn Động: 05 đại biểu         

 

1

Ông HOÀNG MI CA

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Động - Tổ trưởng

 

2

Ông HOÀNG NHƯ HẬU

Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Bá, huyện Sơn Động

 

3

Ông DƯƠNG VĂN THÁI

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Bắc Giang

 

4

Bà CHU THỊ TOAN

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Động

 

5

Ông NGHIÊM XUÂN HƯỞNG

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Động.

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang