Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021-Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Lạng Giang: 10 đại biểu
Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Lạng Giang: 10 đại biểu         

 

1

Ông TẠ HUY CẦN

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạng Giang - Tổ trưởng

2

Ông TRỊNH VĂN ÁNH

Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang

3

Ông TRẦN PHƯƠNG CƯƠNG

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang

4

Ông VŨ TẤN CƯỜNG

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

5

Ông TỪ MINH HẢI

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

6

Ông BÙI ĐỨC HÙNG

Huyện ủy viên; Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Lạng Giang

7

Bà TRẦN THỊ HUYỀN

Đảng ủy viên,  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang

8

Ông NGUYỄN MẠNH MƯỜI

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang

9

Ông VŨ MẠNH THẮNG

Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

10 

Ông THÂN VĂN TUẤN

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạng Giang

 

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang