Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021-Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Hiệp Hòa: 11 đại biểu
Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Hiệp Hòa: 11 đại biểu         

 

1

Ông VŨ CHÍ KỲ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa - Tổ trưởng

2

Ông CHU VĂN BẮC

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa

3

Ông NGUYỄN TIẾN CƠI

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

4

Ông NGUYỄN SƠN ĐỘNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa

5

Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

6

Ông VŨ MẠNH HÙNG

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh

7

Bà LEO THỊ LỊCH

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

8

Ông NGUYỄN VĂN LỰC

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hiệp Hòa

9

Bà HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa

10

Ông HOÀNG VĂN QUÝ

Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện KSND huyện Hiệp Hòa

11   

Bà BÙI THỊ THU THỦY

Giám đốc Sở LĐTB&XH

 

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang