Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2011-2016

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Dũng: 06 đại biểu         

1

Ông Bùi Văn Hạnh

Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Ông Nguyễn Công Thức

Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3

Ông Nguyễn Viết Tuấn

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

(Tổ trưởng)

4

Ông Phùng Văn Minh

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang

5

Ông Nguyễn Văn Sơn

Thượng tá, Công an tỉnh

(Tổ phó)

 6

Bà Thân Thị Thịnh (Thích Đàm Nguyệt)

Phó Ban đại diện phật giáo huyện Yên Dũng

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang