Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2011-2016

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Việt Yên: 07 đại biểu         

1

Ông Nguyễn Văn Hạnh

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

2

Bà Vũ Hồng Minh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

3

Ông Nguyễn Đức Kiên

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

4

Ông Thân Văn Quang

Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

 

 5

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

 

6

Bà Hoàng Thị Hợi

Giáo viên Trường THPT Việt Yên 1

(Tổ trưởng)

 

7

Ông Trần Quang Mạnh (Thích Chiếu Hương)

Chánh Văn phòng Hội phật giáo tỉnh

 

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang