Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2011-2016

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên: 08 đại biểu         

1

Ông Vũ Văn Chính

Nguyên Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy

2

Ông Ngô Sách Thực

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

3

Ông Nguyễn Văn Khái

Tỉnh ủy viên, GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Ông Đỗ Mạnh Tiến

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

5

Ông Nguyễn Văn Nhàn

Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

(Tổ trưởng)

 6

Ông Thân Đức Quỳnh

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

(Tổ phó)

7

Ông Hoàng Văn Chiến

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã Cao Thượng

8

Ông Nguyễn Đình Hải

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Hóa

Tổ đại biểu khác


    Lên đầu trang