Các tổ đại biểu nhiệm kỳ 2011-2016

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sơn Động: 04 đại biểu         

1

Ông Nguyễn Văn Linh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

2

Ông Nguyễn Xuân Biện

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Sơn Động

(Tổ trưởng)

3

 

Ông Nguyễn Hồng Luân

Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

4

Bà Trần Thị Phú

Huyện ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND huyện Sơn Động

    Lên đầu trang