An toàn giao thông

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc quản lý vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ, giải tỏa “chợ cóc”, chợ tạm dọc các tuyến đường qua các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh         

đăng: 16:43, 22/05/2019; truy cập 451 lượt;

        Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông đường bộ, họp “chợ cóc”, chợ tạm tại các khu, cụm công nghiệp còn diễn ra khá phổ biến và ngày càng diễn biến phức tạp; công tác quản lý sau giải tỏa hiệu quả thấp dẫn đến tình trạng các vi phạm tái diễn, thậm chí gia tăng gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Để giải quyết tình trạng trên, ngày 10/5/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 1559/KH-UBND về Quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ và “chợ cóc”, chợ tạm tại các khu vực khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường quản lý, xử lý, ngăn chặn các vi phạm lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ; giải tỏa 100% “chợ cóc”, chợ tạm tại tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời bảo đảm lực lượng duy trì chống vi phạm tái diễn sau khi giải tỏa, xử lý.

 

Quản lý vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ, giải tỏa “chợ cóc”,

chợ tạm dọc các tuyến đường qua các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

        Để đạt được mục tiêu, Kế hoạch đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường quản lý hành lang, vỉa hè, lòng đường; quản lý hiệu quả hoạt động vận tải đưa đón công nhân, phục vụ nhu cầu đi lại tại các khu, cụm công nghiệp; quyết liệt triển khai giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang; có phương án quản lý hiệu quả chống tái vi phạm; quan tâm tổ chức, phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, chợ phù hợp để phục vụ nhu cầu của người dân…

 

        Đồng thời, Kế hoạch chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố. Trong đó:

 

        - Sở Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt năm 2019; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp rà soát, hoàn chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đặc biệt là hệ thống biển báo “cấm họp chợ” trên các tuyến đường đi qua các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập trung tăng cường quản lý hoạt động vận tải khách, hoạt động của xe đưa đón công nhân, xe taxi; nghiên cứu có phương án điều chỉnh phân luồng, tổ chức giao thông vận tải hợp lý, tránh xung đột hoặc tập trung mật độ phương tiện lớn tại những đoạn đường đi qua các khu, cụm công nghiệp, gây mất trật tự ATGT; chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc quản lý vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ, giải tỏa “chợ cóc”, chợ tạm dọc các tuyến đường qua các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

        - Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện chở khách vi phạm hoạt động vận tải, đặc biệt là xe đưa đón công nhân, xe taxi dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực các khu, cụm công nghiệp; chỉ đạo Công an các địa phương tham gia hỗ trợ các lực lượng thực hiện giải tỏa các “chợ cóc”, chợ tạm tại các khu, cụm công nghiệp theo kế hoạch của UBND các huyện, thành phố…

 

        - Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường quản lý, nghiêm cấm tình trạng họp chợ, bày bán hàng hóa trên các tuyến đường nội bộ trong các khu công nghiệp, xử lý nghiêm các vi phạm; yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp vận động, tuyên truyền công nhân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, không mua, bán hàng hóa tại các điểm “chợ cóc”, chợ tạm gây mất trật tự ATGT; vận động các doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ vận tải đưa đón công nhân để giảm thiểu số lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông; tiếp tục rà soát, bố trí quỹ đất và thu hút đầu tư xây dựng bãi đỗ xe trong các khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tế; chỉ đạo khẩn trương hoàn thành bãi đỗ xe khu công nghiệp Đình Trám đưa vào khai thác, sử dụng trong tháng 5/2019.

 

        - UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ và giải tỏa các chợ “cóc”, chợ tạm tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý (Xong trong tháng 5/2019); tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tổ chức bày bán hàng hóa, họp chợ, mua bán hàng hóa trái phép trên các tuyến đường, nhất là tại khu vực các khu, cụm công nghiệp; chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung quyết liệt giải tỏa 100% các “chợ cóc”, chợ tạm dọc các tuyến đường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn (Hoàn thành trong tháng 6/2019); đồng thời, chỉ đạo, bố trí, duy trì lực lượng thường xuyên ứng trực, quản ]ý sau giải tỏa, gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn nếu để vi phạm tái diễn.

 

        Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT, giải tỏa “chợ cóc”, chợ tạm dọc các tuyến đường đi qua các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Hằng Nga

    Lên đầu trang