Tiếp công dân
Tên tài liệu Thông báo kết quả tiếp dân ngày 16/01/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: TBKQ_tiep_dan_Thang_01.pdfTBKQ_tiep_dan_Thang_01.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang