Tiếp công dân
Tên tài liệu Thông báo kết quả tiếp dân ngày 15/9/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 21_TB_tiep_dan_thang_9.pdf21_TB_tiep_dan_thang_9.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang