Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội -> Hoạt động thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn....bổ sung ngoài cân đối
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 129.signed.pdf129.signed.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang