Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII.
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 01_Tong_hop_kien_nghi_cua_cu_tri_sau_ky_hop_3.pdf01_Tong_hop_kien_nghi_cua_cu_tri_sau_ky_hop_3.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang