Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyêt trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh-Ban KTNS
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 1_Tham_tra_to_trinh_du_thao_NQ_-_KTNS.pdf1_Tham_tra_to_trinh_du_thao_NQ_-_KTNS.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang