Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Thẩm tra giao kế hoạch vốn chi tiết Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 17-05-08_tham_tra_giao_KH_von_du_an_dao_tao_nghe_nong_thon.pdf17-05-08_tham_tra_giao_KH_von_du_an_dao_tao_nghe_nong_thon.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang