Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo thẩm tra phương án rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 17-04-03_bao_cao_tham_tra.pdf17-04-03_bao_cao_tham_tra.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang