Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách -> Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo KQTT việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2018 chuyển sang năm 219 và kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2019 thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 108.signed.pdf108.signed.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang