Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách -> Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo KQTT việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 110.signed.pdf110.signed.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang