Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách -> Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 20196
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 128.signed.pdf128.signed.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang