Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 1_BCKQ_tham_tra_KTNS.pdf1_BCKQ_tham_tra_KTNS.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang