Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn trả nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 04_BCTTr_phan_bo_von_tra_no_cac_cong_trinh_da_phe_duyet.pdf04_BCTTr_phan_bo_von_tra_no_cac_cong_trinh_da_phe_duyet.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang