Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 6_BC_tham_tra_KH_phat_trien_KTXH_nam_2018.pdf6_BC_tham_tra_KH_phat_trien_KTXH_nam_2018.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang