Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra Chủ trương điều chỉnh nguồn vốn dự án Khối điều trị nội trú, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 03_BCTTr_dieu_chinh_nguon_von_du_an_BVDK_tinh.pdf03_BCTTr_dieu_chinh_nguon_von_du_an_BVDK_tinh.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang