Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 7_29-5_Tham_tra_bo_sung_KH_von_XDCB_2017-ben_vien_Y_hoc_co_truyen.pdf7_29-5_Tham_tra_bo_sung_KH_von_XDCB_2017-ben_vien_Y_hoc_co_truyen.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang