Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Ban KTNS - Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 2_26-5_Bao_cao_tham_tra_KQGQYKKN_cua_cu_tri_-_KTNS.pdf2_26-5_Bao_cao_tham_tra_KQGQYKKN_cua_cu_tri_-_KTNS.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang