Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Đảng đoàn, thường trực HĐND -> Hoạt động Phiên họp hàng tháng của thường trực HĐND tỉnh
Tên tài liệu Thông báo kết quả phiên họp TT HĐND tỉnh tháng 5/2019
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 14tb_hdnd.signed.pdf14tb_hdnd.signed.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang