Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Đảng đoàn, thường trực HĐND -> Hoạt động Phiên họp hàng tháng của thường trực HĐND tỉnh
Tên tài liệu Thông báo kết quả Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2020
Danh sách file đính kèm:
Tải về: thang_6.pdfthang_6.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang