Hoạt động khác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu Về việc báo cáo thông tin làm gia hồ sơ để hưởng chế độ thanh niên xung phong - Gửi Sở Nội vụ
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 17-03-29_BC_lam_gia_HSTNXP-Gui_So_NV.pdf17-03-29_BC_lam_gia_HSTNXP-Gui_So_NV.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang