Hoạt động khác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu Số 38/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban VH-XH HĐND tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 13BC6thang-vhxh.pdf13BC6thang-vhxh.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang