Hoạt động khác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu Số 125/BC-HĐND: Báo cáo Kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 18bc2018-vhxh.pdf18bc2018-vhxh.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang