Hoạt động khác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu Số 103/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Ban VHXH
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 21-bcquy3-vhxh.pdf21-bcquy3-vhxh.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang