Hoạt động khác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu Đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh-Ban VHXH
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 17-05-08_dang_ky_ND_trinh_ky_hop_thu_3-Ban_VHXH.pdf17-05-08_dang_ky_ND_trinh_ky_hop_thu_3-Ban_VHXH.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang