Hoạt động khác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: BCKQ_6_thang_-_VHXH.pdfBCKQ_6_thang_-_VHXH.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang