Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Đảng đoàn, thường trực HĐND -> Hoạt động Giám sát, khảo sát của thường trực HĐND tỉnh
Tên tài liệu Kết luận của TT HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành Luật BHXH trên địa bàn tỉnh BG giai đoạn 2016-2018
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 242.signed.pdf242.signed.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang