Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội -> Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu khảo sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 303.signed.pdf303.signed.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang