Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội -> Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu khảo sát chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 254.signed.pdf254.signed.pdf Tải về: 245.signed.pdf245.signed.pdf Tải về: 256.signed.pdf256.signed.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang