Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Tên tài liệu Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_LDTBXH.pdf17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_LDTBXH.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang