Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Tên tài liệu Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Sở Kê hoạch & Đầu tư
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_KHDT.pdf17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_KHDT.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang